Hästboxar

Vi tillverkar hästboxar i de mått och utförande ni önskar. Vi har naturligtvis även tillbehör för att utrusta eller komplettera dina boxar med som t ex krubbor, vattenkoppar, rör, rördelar, pumpar m m. 

Har ni funderat på en utgödsling i ert häststall?

i har levererat ett flertal rundgående utgödslingar till häststallar. SIKO rundgående utgödsling har den kapacitet som krävs och den klarar dessutom stora strömängder.

I broschyren ser du några exempel på utförande av hästboxar.  Givetvis är det bara fantasin som sätter gränser. Vårt sortiment utökas ständigt!

Se broschyr

2019-09/box-165-35-005
2019-09/box165-35-015
2019-09/box-165-35-003
2019-09/box165-35-018
2019-09/box-165-35-300
2019-09/box-165-35-007
2019-09/hastbox017
2019-09/hast-box165-25-2
2019-09/hast-box165-25
2019-09/haststall-26
2019-09/haststall-30
2019-09/hastbox013
2019-09/vasen-2
2019-09/vasen-3
2019-09/haststall34
2019-09/1anglarum-165-15
2019-09/2anglarum165-15
2019-09/08hastboxar165-15
2019-09/haststall33
2019-09/vasen6
2019-09/vasen-1