Utfodringssystem

Alla förekommande tillbehör för gårdens inomgårdsproduktion/mekanisering oavsett djurslag. 

  • Utfodrings- och fodertransportsystem
  • Foder- och spannmålshantering
  • Tillbehör såsom vattenkoppar, foderkrubbor etc.